Začínáme s 3DSMAX4 a exportujeme do MSTSNáš první tutorial nás provede základy modelování a exportu jednoduchého modelu do MSTS. Bude používat program 3DSMAX verze 4. Ostatní podobné programy můžete také použít, ovšem my se budeme věnovat pouze tomuto.

Začneme importem již existujícího MSTS modelu. Nejříve spusťte 3DSMAX4 a jděte do menu "File". Najděte volbu "Import" a stiskněte ji:Nyní najděte váš adresář s MSTS. Pokud jste při instalaci použili předvolenou cestu, bude se nacházet v "C:\Program files\Microsoft games\Train Simulator".

Až tento adresář naleznete, jděte do podadresáře "Samples", najděte soubor "dash92000.3ds" a otevřte jej.Objeví se dialogové okno, které se vás zeptá, zda chcete "Merge" (spojit) nebo "Completely replace the current scene" (kompletně přemístit stávající scénu). Vyberte "Completely replace the current scene" a odznačte tlačítko "Convert Units". Potom stiskněte "OK".Nyní se naučíme pohybovat v 3DSMAX4. Podívejte se na pravý spodní roh obrazovky - uvidíte dvě řady ikon. Klikněte na ikonu ruky - je to ikona posunu pohledu na scénu. Klikněte na libovolné okno, stiskněte levé tlačítko myši a posuňte scénu libovolným směrem.Nyní klikněte na ikonu lupy - nachází se v horní řadě ikon nalevo. Tato ikona funguje pouze jako zvětšovací sklo - "Zoom". Vyberte ji, stiskněte levé tlačítko myši a pohněte myší nahoru a dolů v libovolném okně.Najděte okno s názvem "Perspective". Klikněte do něj a všimněte si, jak se zvýrazní - je to nyní naše pracovní okno.Klikněte na ikonu napravo vedle ikony ruky - "Arc Rotate". Tato ikona vám umožní otáčet pohledem na objekt.Stiskněte tlačítko myši a pohybujte jí ve žlutém kruhu v okně "Perspective" - objekt si můžete prohlížet ze všech stran. Stiskem tlačítka myši a následným pohybem mimo žlutý kruh můžete pohled na objekt naklánět.Pokud máte myš s kolečkem, můžete použít navigační zkratky. Ikona ruky - posun (Pan): stiskněte kolečko a pohybujte myší. Zoom: točte kolečkem myši. Otáčení pohledu (Arc Rotate): držte klávesu klávesu "Alt" a stiskněte kolečko myši.

Pokud chcete objekty vycentrovat ve všech oknech současně, stiskněte pravou ikonu v horní řadě - "Zoom Extents All".Pokud chcete vycentrovat obejkty pouze ve vybraném okně, stiskněte ikonu "Zoom Extents" - nachází se vlevo vedle ikony "Zoom Extents All".Nyní vidíme všechna okna současně. Pokud chete nějaké maximalizovat, klikněte na ikonu v pravém spodním rohu - "Min/Max Toggle". Opakovaným stiskem okno minimalizujete a opět uvidíte všechna současně.Nyní se umíte v jednotlivých oknech pohybovat. Klikněte na okno "Perspective" a maximalizujte ho ikonou "Min/Max Toggle" v pravém dolním rohu obrazovky.

Použijte "Zoom" - v souvislosti s tím, co jste dělali v 3DMAX předtím, bude objekt v tomto okně buď v režimu drátěném nebo pevném - otexturovaném. Toto se dá změnit kliknutím pravým tlačítkem myši na slovo "Perspective" v názvu okna - objeví se nabídka. Nahoře v nabídce lze vybrat buď režim solidní - otexturovaný (Smooth + Highlights) nebo drátěný (Wireframe).Dash9 je nyní šedá bez textur. To je v pořádku. V dalších tutorialech si ukážeme, jak textury zapnout. Nyní to není důležité.

Minimalizujte okno "Perspective" a klikněte na okno "Left". Pokud chcete pohled např. na okno pravé (Right), stiskněte pravé tlačítko myši na slově "Left" a z následující nabídky vyberte volbu "Views", kde si požadované okno (Right) zvolíte.Nyní máte základní vědomosti pro práci s okny. Pustíme se do modifikace Dash9.

Nejdříve stiskněte klávesu "Esc" - přepne vás do výběrového modu. Dash9 vyberete tak, že na ni kliknete. Nyní se podívejte do pravého horního rohu obrazovky - uvidíte několik záložek. Stiskněte pátou zprava - vypadá jako zahnutá modrá trubka (Modify). Tato záložka vám umožní modifikaci vybraného objektu. Najděte si sekci "Selection" a stiskněte ikonu se třemi červenými body (Vertex). Tato vám umožní pracovat s jednotlivými body vybraného objektu.V okně "Right" stiskem myši a následným táhnutím ohraničte body na střeše kabiny lokomotivy. Vybrané body se zbarví do červena.Podívejte se nahoru na obrazovku na hlavní nabídku ikon (Main Toolbar). Vyberte šedou ikonu se čtyřmi šipkami - "Select and Move" - tato ikona umožňuje pohybovat s vybranými objekty.Neklikejte na žádná tlačítka myši - pouze přesuňte její kurzor na vybrané (červené) body. Kurzor se změní na čtyři šipky - bude vypadat podobně jako zvolená ikona pro posun.

Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte jí kousek nahoru - vybrané body se posunou. Posuňte je nahoru tak, ať se lokomotiva změní, ale zároveň nevypadá příliš bizardně.Blahopřeji - právě jste dokázal svoji první úpravu lokomotivy! Toto je základní postup pro úpravy objektů pomocí bodů (Vertex) - zapamatujte si jej!

Před uložením lokomotivy potřebujeme udělat ještě jednu úpravu. Klikněte znovu na ikonu "Vertex" a tím režim editace bodů vypněte.Stiskněte klávesu "H" - objeví se okno umožňující výběr objektů podle jména. Vyberte poslední čtyři položky - "WIPERBLADE, WIPERBLAD0, WIPERBLAD1, WIPERBLAD2".

Klikněte na tlačítko "Select" - poté stiskněte klávesu "Delete".

Nyní jsme připraveni soubor uložit. Ukládáme celkem dva soubory - nejdříve první: jděte do nabídky "File" a vyberte "Save as...". V následujícím okně klikněte na ikonu "Vytvořit novou složku" a vytvořte adresář se jménem "Mydash". Zapamatujte si, kde se tento adresář nachází! Přepněte se do něj. Pojmenujte právě ukládaný soubor na "Mydashsource" a stiskněte tlačítko "Uložit". Nyní jsme uložili soubor s koncovkou ".max". Toto je zdrojový soubor, ze kterého budeme vycházet při všech budoucích úpravách lokomotivy.Nyní uložíme druhý soubor s koncovkou ".3ds". Tento soubor slouží pro export do MSTS. Běžte do nabídky "File" a vyberte položku "Export...".Běžte do adresáře "Mydash".

Z nabídky "Uložit jako typ" (dole v okně) vyberte položku "3D Studio (*.3ds)". Dejte souboru tento zvláštní název: "dash92000" a uložte jej.

Objeví se okno s dotazem "Preserve MAX's Texture Coordinates" - zatrhněte jej a stiskněte "OK".

Ukončete 3DSMAX. Pro začátek jsme s modifikacemi hotovi. Nyní si připravíme lokomotivu pro MSTS.

Pro usnadnění konverze si vytvoříme ".bat" soubor. Ve Windows si najděte adresář "Mydash", který jste před chvílí vytvořili, stiskněte pravé tlačítko myši a vyberte volbu "Nový", potom položku "Textový dokument". Přejmenujte "Nový Textový dokument.txt" na "convertmydash.bat".Nyní klikněte pravým tlačítkem myši na soubor "convertmydash.bat" a vyberte "Editovat" (nebo si jej otevřte v "Poznámkovém bloku").

Do souboru zkopírujte následující text:

conv3ds dash9.s dash92000.3ds
txt2uni dash9.s

Soubor uložte.

Před vlastní konverzí do MSTS ještě uděláme následující: jděte do adresáře, ve kterém se nachází MSTS a otevřte podadresář "Utils". Zkopírujte z něj všechny soubory s koncovkou ".exe" do svého adresáře "Mydash".

Vraťte se do adresáře "Mydash" a dvakrát klikněte na "convertmydash.bat". Zobrazí se dosové okno, které po ukončení běhu programu zavřete. V adresáři "Mydash" se obejví nový soubor - "dash9.s".

MSTS musíme pro novou lokomotivu nejdříve připravit. Jděte do adresáře s MSTS, najděte podadresář "Trains", otevřte jej, otevřte další podadresář "Trainset" a najděte adresář "Dash9". Starý soubor "Dash9.s" přejmenujte na "Olddash9.s" - zachováme si originál.

Najděte soubor "us2dash9.ace" a zkopírujte jej do téhož adresáře pod novým názvem "us2dsh9.ace". V názvu je jediná změna: chybí písmenko "a".

Totéž proveďte se souborem "us2dash92.ace" - zkopírujte jej do téhož adresáře pod novým jménem "us2dsh92.ace".

Nyní zkopírujte soubor "dash9.s" z vašeho adresáře "Mydash" do adresáře "Dash9" v MSTS.

Spusťte MSTS, na libovolné trati vyberte lokomotivu "Dash9" a spusťte samotnou hru - uvidíte svoji novou lokomotivu poprvé ve hře!V dalším tutorialu si ukážeme složitější modifikace naší Dash9 včetně mapování textur. Jakmile se naučíme základy, můžeme se vrhnout na tvorbu vlastní nové lokomotivy!

Další díl naleznete zde.
 

Copyright 2001 Cyrus Lum.