Základy modelováníVítejte v druhé části našich návodů, které vás naučí vytvořit lokomotivu včetně její konverze do MSTS. Tato část vás naučí další základy modelování, mapování textur a nastavení materiálů. Vytvoříme si speciální mapu textur a ukážeme si, jak se používá průhlednost (Transparency).

Nejdříve potřebujeme textury, které používá Dash9. Z hlavního adresáře MSTS jděte do podadresáře "Samples". Z něj zkopírujte dva soubory - "us2dash9.tga" a "us2dash92.bmp" do svého adresáře "Mydash", který jste vytvořili v předchozím díle našeho tutorialu.V adresáři "Mydash" přejmenujte soubory "us2dash9.tga" na "us2dsh9.tga" a "us2dash92.bmp" na "us2dsh92.bmp". V obou případech z názvů zmizí pouze písmenko "a" - stejně jako v první části našeho tutorialu. Je to z toho důvodu, že firma Kuju použila v názvech těchto souborů špatný počet písmen - všechny textury, které použijete pro konverzi do MSTS nesmí mít v názvu více než 8 písmen (bez koncovky).

Nyní si v 3DSMAX otevřte soubor, který jste uložili v poslední části našeho tutorialu - "mydashsource.max".

Uděláte to tak, že v menu kliknete na "File", potom na "Open...". Najdete si adresář "Mydash", v něm soubor "mydashsource.max", vyberete jej a stisknete tlačítko "Otevřít".

Pro naši lokomotivu Dash9 si vytvoříme další nový díl.

Uděláme to tak, že v pravé části obrazovky klikneme na záložku "Create" (ikona vypadá jako šipka, ukazující na hvězdu).

Klikněte na ikonu, která vypadá jako koule (Geometry), která se nachází přímo pod záložkou "Create". Zde se vytváří jednoduché objekty. V části "Object Type" klikněte na tlačítko "Box".Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte jí obrysy boxu v pravém okně "Right". Pusťte tlačítko myši.Podívejte se do horního okna "Top" a posuňte myší kousek dopředu - takto se definuje šířka boxu. Jakmile jste se šířkou boxu spokojeni, stiskněte levé tlačítko myši. Box je hotov.V záložce "Create", v části "Name and Color" klikněte do textového pole a pojmenujte nový objekt jako "Myobject".

Nyní klikněte na záložku "Modify", která je vpravo hned vedle záložky "Create". Podívejte se na její část "Parameters". Změňte velikost našeho boxu na:

Length = 2.3

Width = 4.7

Height = 3.065

Uděláte to tak, že kliknete do jednotlivých textových polí a vepíšete rozměry ručně či použijete šipky, které se nachází za každým textovým polem.Nyní vycentrujeme náš box na Dash9: nejdříve stiskněte ikonu "Select and Move" v horní části obrazovky.Klikněte na okno "Top" - tím ho zaktivujete. Klikněte na box a posuňte jej vlevo či vpravo přímo na střed Dash9.Dodáme boxu zajímavější tvar. Nejdříve potřebujeme získat přístup k jeho jednotlivým bodům - zkonvertovat jej do editovatelného tvaru (Editable Mesh). Udělá se to tak, že stisknete pravé tlačítko myši na slově "Box" v záložce "Modify", v nabídce vyberete "Editable Mesh" a stisknete levé tlačítko myši. Nyní můžeme editovat všechny jeho body, polygony, hrany...Aby náš objekt vypadal zajímavěji, vysuneme některé jeho polygony. Klikněte v sekci "Selection" na ikonu "Polygon" (vypadá jako červený čtverec).V okně "Perspective" vyberte zadní stranu boxu.Podívejte se zpět na záložku "Modify" a v sekci "Edit Geometry" stiskněte tlačítko "Extrude" (vysunout). Přesuňte kurzor myši zpět do okna na červený vybraný polygon - kurzor myši se změní na šedé zvětšující se čtverce. Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte jí dopředu - vysune se nová plocha.Klikněte na ikonu "Select and Uniform Scale" v horní části obrazovky - nachází se o dvě ikony napravo vedle ikony "Select and Move". Vypadá jako bílý čtverec v šedém čtverci.Přesuňte kurzor myši do okna "Perspective" na červený vybraný polygon. Kurzor se změní a bude vypadat jako ikona "Select and Uniform Scale". Stiskněte levé tlačítko myši a táhněte jí k sobě - polygon se zmenší.Provedeme zkosene vysunutí - "Bevel". V sekci "Edit geometry" stiskněte tlačítko "Bevel". Přesuňte kurzor myši zpět na červený vybraný polygon v okně "Perspective" - kurzor se opět změní. Stiskněte levé tlačítko myši a posuňte jí kousek dopředu. Pusťte tlačítko a posuňte myší opět kousek dopředu - právě vysunutý polygon se zvětší. Dalším stiskem levého tlačítka operaci ukončíte.Opravdu zajímavý tvar, huh...


Editace a přiřazení materiálu...
Předchozí díl...


Copyright 2001 Cyrus Lum.